Zorginstellingen, met name ouderenzorg

Val preventie

Val preventie

We richten ons met name op het maken van oplossingen voor de zorg. Dit doen we samen met partners zoals  CLB die een zorg monitoring systeem heeft ontwikkeld.

In de ouderenzorg maar ook bij ziekenhuizen is vallen een serieus probleem. Dat wil je zo snel mogelijk herkennen en liefst zelfs voorkomen. Als (oudere) mensen bijvoorbeeld een heup breken is dat niet alleen heel pijnlijk maar heeft ook vaak langdurige impact om hun leven en leidt niet zelden tot blijvende invaliditeit.

We hebben dan ook met behulp van artificial intelligence een een product gemaakt waarin een aantal zaken tegelijkertijd kunnen worden gedetecteerd.

– Of mensen in of uit bed zijn.
– Of ze wel of niet in een kamer aanwezig zijn en hoeveel personen
– Valdetectie
– Detectie van zitten, staan en liggen
– Onrust in bed.

In het bijgaande demonstratie filmpje worden deze functionaliteiten getoond. Voor demonstratie doeleinden worden allen handelingen getoond, evenals de beelden. Het is echter niet noodzakelijk dat beelden kunnen worden bekeken door anderen. Alleen de software moet zien wat er gebeurt, waardoor cliënten maximale privacy en vrijheid kan worden geboden.

Val preventie

De getoonde detecties werken ook in het donker met nachtzicht camera’s. Omdat voorkomen beter is dan genezen, kan dit product ook worden gebruikt om vallen te voorkomen. Als voorbeeld kun je eraan denken dat als mensen ‘s nachts op de rand van hun bed gaan zitten of opstaan dat er direct een bericht naar de nachtzorg gaat.

Die kan de client of patient dan geruststellend toespreken via ingebouwde luidsprekers dat er iemand naar haar toekomt om te helpen.  Doel is om voldoende data te verzamelen zodat we steeds meer indicaties krijgen van vallen en daarmee al direct suggesties kunnen geven aan clienten of zorgpersoneel om vallen te voorkomen. Zo is er een sterke relatie tussen onrust en vallen.

De overige detecties zijn nuttig om bijvoorbeeld vast te stellen of mensen niet vergeten zijn naar bed te gaan, of dat er nog bezoek aanwezig is.

Het geheel is privacy proof en kan functioneren zonder dat zorgpersoneel of andere mensen de beelden bekijken.

Meer inspiratie opdoen ?
    Inspiratie opdoen door contact op te nemen?